Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x No. Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t
°C
Vyd
l/min
pH EC
μS/cm
TDS
ppm
tvrd
mmol/l
NO3
mg/l
NO2
mg/l
NH
mg/l
PO4
mg/l
počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
3609 30.07.2019 9.4 422 211 (levý pramen); sucho, teplo Martin Mlečka
3609 30.07.2019 10.2 526 263 (pravý pramen); teplo, sucho Martin Mlečka
3611 30.07.2019 9.3 640 320 teplo, sucho Martin Mlečka
8470 30.07.2019 10.1 19 342 171 teplo, sucho Martin Mlečka
8471 30.07.2019 10.3 346 173 teplo, sucho Martin Mlečka
7508 30.07.2019 11.9 2.2 1374 687 (Helena); teplo, sucho Martin Mlečka
7508 30.07.2019 11.4 5.2 920 460 (Viktor); teplo, sucho Martin Mlečka
3712 30.07.2019 12 192 96 teplo, sucho Martin Mlečka
1824 29.07.2019 10.6 1.2 1192 596 teplo, sucho Martin Mlečka
2578 28.07.2019 0,7 Slunečno Petr Malý
12813 28.07.2019 17.8 0.07 2140 1070 3 10 0 teplo, sucho Martin Mlečka
2479 14.07.2019 13.3 3.3 1128 557 teplo, po vydatném dešti Martin Mlečka
2139 12.07.2019 7.5 30 138 69 teplo, sucho Martin Mlečka
6786 12.07.2019 7.2 0.7 48 24 chladno, po mírném dešti Martin Mlečka
249 12.07.2019 6.6 6 54 27 chladno, po mírném dešti Martin Mlečka
250 12.07.2019 7.1 3.9 82 41 chladno, po mírném dešti Martin Mlečka
251 12.07.2019 8.1 0.5 80 40 chladno, po mírném dešti Martin Mlečka
271 12.07.2019 8.3 15 86 43 chladno, po mírném dešti Martin Mlečka
270 12.07.2019 12.9 4.3 80 40 chladno, po mírném dešti Martin Mlečka
10094 11.07.2019 10.5 164 81 ranní chlad, sucho Martin Mlečka
267 11.07.2019 8.3 12.5 130 69 ranní chlad, sucho Martin Mlečka
7236 11.07.2019 8.6 15 194 96 teplo, sucho Martin Mlečka
12765 11.07.2019 12.3 134 66 teplo, sucho Martin Mlečka
360 11.07.2019 10.8 1.2 74 37 teplo, sucho Martin Mlečka
264 10.07.2019 7.9 3.1 58 29 chladno, místy deštík Martin Mlečka