Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
889 25.07.2023 16.8 9.4 126 19 °C, slunečno, po mírném dešti Martin Mlečka
865 25.07.2023 6.5 13.25 7.1 86 0 0 0 3 19 °C, slunečno, po mírném dešti Martin Mlečka
893 25.07.2023 6.8 3.26 5.9 26 19 °C, slunečno, po mírném dešti Martin Mlečka
1693 25.07.2023 8.6 5.1 40 19 °C, slunečno, po mírném dešti Martin Mlečka
14926 25.07.2023 5.8 cca 25 6.3 24 19 °C, slunečno, po mírném dešti Martin Mlečka
14110 24.07.2023 10.7 15.1 8.1 32 17 °C, zataženo, sucho Martin Mlečka
30 24.07.2023 6.3 0.97 7.6 22 17 °C, zataženo, sucho Martin Mlečka
380 23.07.2023 14.4 0 6.8 38 21 °C, slunečno, větrno, sucho Martin Mlečka
6085 23.07.2023 13.4 0.09 7.6 44 21 °C, slunečno, větrno, sucho Martin Mlečka
13443 14.07.2023 14.4 1.85 4.4 80 0.2 0 0 0 20 °C, slunečno, den po dešti Martin Mlečka
6784 14.07.2023 8.4 7.45 8.2 226 0.4 0 0 25 20 °C, slunečno, den po dešti Martin Mlečka
8984 13.07.2023 13.5 0.48 6.9 170 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1779 13.07.2023 16.5 0.34 8.2 126 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
8985 13.07.2023 10.5 6.60 6.9 210 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1781 13.07.2023 14.7 0.18 7.9 128 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1782 13.07.2023 13.6 0.34 7.9 118 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1783 13.07.2023 16.1 0.54 6.7 108 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
8990 13.07.2023 9.1 0.70 6.9 136 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1784 13.07.2023 7.9 8.59 7.2 122 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1785 13.07.2023 7.6 2.92 7.8 74 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1786 13.07.2023 12.6 cca 50 7.2 82 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1787 13.07.2023 9.6 0.21 7.5 140 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1788 13.07.2023 7.5 9.78 8.2 232 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1791 13.07.2023 10.7 0.76 5.9 72 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1792 13.07.2023 10.7 1.35 5.3 102 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka