Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x No. Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t
°C
Vyd
l/min
pH EC
μS/cm
TDS
ppm
tvrd
mmol/l
NO3
mg/l
NO2
mg/l
NH
mg/l
PO4
mg/l
počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
11328 16.08.2018 21.4 0.3 722 359 vedro a sucho Martin Mlečka
12312 14.08.2018 16.9 220 107 teplo, sucho Martin Mlečka
1217 13.08.2018 9.3 1 66 33 0 0 0 teplo, sucho Martin Mlečka
11490 13.08.2018 15 0,092 160 80 teplo, sucho Martin Mlečka
11489 13.08.2018 15.1 0.5 184 92 teplo, sucho Martin Mlečka
1219 13.08.2018 9.6 8.2 168 84 teplo, sucho Martin Mlečka
10126 13.08.2018 9.8 12 84 55 teplo, sucho Martin Mlečka
6248 05.08.2018 10.6 2.4 728 376 1.8 10 0 teplo, sucho Martin Mlečka
9951 02.08.2018 11 2.1 128 63 0 0 0 vedro a sucho Martin Mlečka
8015 30.07.2018 11.8 5 258 130 0.7 0 0 teplo, sucho Martin Mlečka
964 29.07.2018 12.9 1 604 308 1.1 50 0 velké vedro a sucho Martin Mlečka
963 29.07.2018 10.6 5 490 235 1.4 50 0 velké vedro a sucho Martin Mlečka
2474 27.07.2018 15.2 1 1418 709 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka
6046 27.07.2018 12.8 0.38 638 321 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka
7448 24.07.2018 6 dlouhé vedro a sucho Martin Mlečka
2479 19.07.2018 13.7 3.3 1156 565 vedro a sucho Martin Mlečka
8493 17.07.2018 10.3 1.4 142 70 chladno, deštivo
264 14.07.2018 7.8 3 54 27 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka
269 14.07.2018 8.7 7.5 50 25 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka
6794 14.07.2018 7.6 1.4 60 30 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka
11464 14.07.2018 0 64 33 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka
252 14.07.2018 0 70 34 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka
6785 14.07.2018 8.5 1.4 60 30 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka
272 14.07.2018 9.2 10.4 52 26 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka
276 14.07.2018 12.3 0.7 50 25 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka