Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x No. Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t
°C
Vyd
l/min
pH EC
μS/cm
TDS
ppm
tvrd
mmol/l
NO3
mg/l
NO2
mg/l
NH
mg/l
PO4
mg/l
počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
267 10.07.2016 10.1 7.4 chladno, sucho Martin Mlečka
267 10.07.2018 8.6 127 62 chladno, sucho Martin Mlečka
267 11.07.2019 8.3 12.5 130 69 ranní chlad, sucho Martin Mlečka
267 30.12.2019 6.1 2.2 172 86 Smrkový Martin Mlečka
267 30.12.2019 5.7 1.7 174 87 Vilémův Martin Mlečka
268 15.07.2016 8.3 6.9 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
268 12.07.2018 8.8 0.38 96 47 chladno, deštivo Martin Mlečka
268 10.07.2019 8.9 0,16 86 42 chladno, místy deštík Martin Mlečka
269 14.07.2018 8.7 7.5 50 25 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka
269 10.07.2019 8.1 0.7 62 30 chladno, místy deštík Martin Mlečka
270 12.07.2018 11.9 5.6 88 44 chladno, deštivo Martin Mlečka
270 12.07.2019 12.9 4.3 80 40 chladno, po mírném dešti Martin Mlečka
271 15.07.2016 8.7 7.3 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
271 12.07.2018 8.6 15 96 48 chladno, deštivo Martin Mlečka
271 12.07.2019 8.3 15 86 43 chladno, po mírném dešti Martin Mlečka
272 14.07.2018 9.2 10.4 52 26 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka
272 10.07.2019 9 52 26 chladno, místy deštík Martin Mlečka
273 10.07.2019 8.6 0.6 50 25 chladno, místy deštík Martin Mlečka
276 15.07.2016 12.5 5.6 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
276 14.07.2018 12.3 0.7 50 25 teplo, po deštivých dnech Martin Mlečka
276 10.07.2019 11.9 0.4 50 25 chladno, místy deštík Martin Mlečka
278 15.07.2016 6.9 6.3 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka
278 14.07.2018 6.8 2.7 52 26 teplo, mírný déšť Martin Mlečka
278 10.07.2019 6.9 1.2 50 25 chladno, místy deštík Martin Mlečka
279 21.07.2016 11.8 5.9 chladno, po deštivých dnech Martin Mlečka