Studánka Bobřice - duben 2009

MOP Bobříci z Praskoles 03/07 v dubnu 2009 navštívili svoji studánku. Vydali jsme se na místo v Otmíčské hoře, kde naše studánka leží. Vzali jsme nářadí, abych ji mohli vyčistit. V poslední době bylo značné sucho, tak jsme byli napnuti, zda v ní najdeme vodu.

Pro některé naše nové členy byla tato návštěva první v životě. Jsme rádi, že jsme jim mohli místo ukázat.
Studánka byla zanesena listím a jinými přírodninami. Všichni jsme se vystřídali a studánku jsme vyčistili. Bohužel jsme v ní nenalezli vodu. Slíbili jsme si, že se na místo brzy znovu vypravíme a budeme výskyt vody sledovat a zapisovat.

Za MOP Bobříci napsala vedoucí Mgr. Jana Šopejstalová

Péče o studánku 73 Péče o studánku 73