Něco o převodech a přesnosti

Všechny transformace, které zde lze realizovat vycházejí ze známých matematických vztahů mezi jednotlivými systémy. Ovšem ne vše lze matematicky exaktně definovat a tak i přesnost převodů je omezená a je nutné s ní počítat. Na úvod informace, že žádný převod nevyhovuje potřebám geodetické přesnosti, neboť ve zde umístěných převodech jsou ztotožněny systémy WGS, ITRS a ETRS a je využit globální transformační klíč.

Přesnost převodů

Drobnosti

Transformační klíč

Ze zadaných identických bodů se souřadnicemi ETRS a JTSK, vypočte transformační klíč - resp. sestaví matici A a vektor X. Vlastní výpočet klíče je nutné provést v nějakém programu schopném operovat s maticemi (Matlab, v nouzi Excel).

Rychlost převodů

Mé programátorské schopnosti jsou silně amatérské, tudíž výpočty neprobíhají moc optimalizovaně :). Pokud transformujete dávkou, se zapnutou dotransformací, doporučuji dělat najednou max. 500 bodů, jinak hrozí že skript se bude vykonávat déle než 60 sec a dojde k jeho přerušení.

Zdroje

Veškeré prameny ze kterých jsem čerpal jsem nalezt pomocí strýčka Google :). Jednalo se nejvíce o diplomové práce studentů oboru geodézie a kartografie, skript v ČVUT Praha a VÚT Brno. Pro otestování správnosti převodů jsem využil dokumentaci programu Matkart od prof. Veverky a program Easy Transform od Pavla Třasáka. Data pro převody JTSK jsem čerpal z databáze bodů bodových polí. Určitě jsem využil celou řadu dalšíc zdrojů, které zde necituji, tudíž se omlouvám, ale nezapisoval jsem si všechny navštívené odkazy.

Kontakt

Výše uvedené převody jsou v neustálém "občasném" vývoji. Pokud vám něco nefunguje, nebo máte nápad na vylepšení, napište.