Studánková poradna

Studánková poradna

Znečišťování studánky budováním skládky hnoje

Dotaz

Nevíme si rady, jak postupovat při znečištění studánky. Na našem pozemku máme studánku, pramen vytéká tak 30 cm pod zemí, je vydatný, že i v době sucha stále voda teče. Pramen se nachází v CHKO. Problém je v tom, že nad pramenem, ve vzdálenosti tak 25 m je ukládán hnůj a močůvka stéká přímo do studánky, protože vše je ve svahu a studánka je pod touto skládkou hnoje. Pozemek nad studánkou slouží jako pastvina pro ovce. Snažili jsme se řešit situaci přes životní prostředí- vodoprávní úřad a bylo nám sděleno, že se s tím nedá nic dělat, protože se jedná o nepřihlášenou studnu a i pokud by přihlášená byla, musí být zabezpečena tak, aby do ní žádné výkaly neprosakovaly. Odpověď se nám zdá nelogická, protože to by se pak mohly kupy hnoje ukládat neomezeně u kterékoliv studánky. Vodu ze studánky jsme používali na vlastní riziko k pití, protože zde v okruhu několika kilometrů není žádný jiný znečišťovatel. Prosím, není nějaké řešení, jak docílit toho, aby hnůj zmizel a již se zde neukládal?

Odpověď

Doporučuji se poptat majitele pozemku a Správy CHKO, zda o hnojišti vědí a zda by nesla tato situace řešit např. přemístěním či lepším zabezpečením s ohledem na nebezpečí kontaminace spodní vody (zvláště pokud je v blízkosti lidské sídlo). Tato problematika by možná také zajímala místně příslušného hygienika.
Jinak nějaká zákonná cesta (občanskoprávní zaloba,...) by byla velmi zdlouhavá + patrně nákladná a řadila by se nejspíše do kategorie "sousedské spory" s možnými dopady na "vzájemné soužití". Vždy je lepší pokojná lidská domluva než nepopulární šermování paragrafy.

Aktuální ke dni 22.05.2016

Zpět na seznam dotazů