Budování studánky Jana

O pramenu vím již 50 let, nikdy nevyschnul ale byl zanešený, prostě jen mokré místo v prudké stráni. Po odkopání asi tří kubíků hrabanky a zeminy jsem se dostal na pískovcovou skálu, odkud voda vytékala. Vysekal jsem do skály tunel na délku paže a opravdu jsem narazil na stálý přítok - celou dobu jsem ležel ve vodě :-D.  Do tohoto otvoru jsem zapustil v mírném sklonu prořezanou trubku (na jímání vody z vrtů, DN 120 ) a utěsnil nejprve jílem a potom betonem. Voda teče přes koleno do nové řeznické bedny na maso s víkem, kde se nachází filtr z písku a dřevěného uhlí. Doporučuje se vložit do filtru ještě nějaký stříbrný předmět a aktivní uhlí.

Na dně bedny je další provrtaná trubka, která vodu vyvádí ven a přes redukci do potrubí. Vše je utěsněno potravinářským silikonem. Jímací bednu jsem obložil polystyrenem proti zamrznutí, jámu znovu zasypal a zastřešil. Voda je svedena k cestě PE trubkou asi 100 metrů. Trubku jsem zakopal do stopy, kterou si stékající voda z prameniště  za roky našla. Konečnou úpravu jsem upravil v přírodním stylu z místních kamenů.
Vydatnost je stálá, cca 2,5 litrů za minutu, což je ve zdejším suchém kraji slušné. A hlavní je, že voda je podle rozboru pitná, je to nový zdroj hlavně pro chataře protože staré studánky vysychají.

Je mi přes šedesát let a všechnu "rumařinu" s krumpáčem a lopatou jsem udělal sám, tak se, mladí přátelé, nebojte práce a pokuste se vybudovat vlastní studánku - ten pocit stojí za to ! :-D
Děkuji tímto všem, kdo se podílel pomocí, materiálně nebo finančně. 

Pavel Štembera

Původní stav

Výkopové práce

Průběh rekonstrukce

Průběh rekonstrukce

Průběh rekonstrukce

Průběh rekonstrukce

Finální stav