Ověřená polohaGeocaching

studánka Madla (965)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°07'27.40" E 16°32'41.33"
 • S42: X = 5444738, Y = 3612878, pás = 33
 • UTM: N = 5442420, E = 612708, pás = 33
 • Nadmořská výška: 310 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: ZO ČSOP Veronica
  • Datum vložení: 11.02.2009
  • Poslední aktualizace: 01.12.2020
  • Patron: ne

Foto zdroje

studánka Madla (965)

Foto původního stavu zdroje.

Poznámka

Studánka je často schována v kopřivách. Svah nad ní byl odlesněn. Tabulku s nápisem: "Kdo studánky lidem boří - toho trestá ruka boží, do roka a do dne - ruka mu upadne" někdo ukradl. V okolí převažují akátové porosty, kopřivy a pole s pískovým podložím, což je příslibem, že ve vodě bude zvýšený obsah dusičnanů. Koncem roku 1999 jich bylo 77 mg/l. Průtok je v rozmezí 0,5 - 1,5 l/min a vodivost, která je úměrná množství rozpuštěných látek, je nejčastěji mezi 650 - 700 mS/cm2 (25 stupňů Celsia), ale může se náhle zvýšit i přes 900 (konec března 2001). Obsah síranů je 65 mg/l, obsah chloridů je 30 - 40 mg/l. U pramenité vody v čisté oblasti (bez přítomnosti mořských sedimentů) nepřekračuje množství chloridů 10 mg/l. V údolí Bobravy všechny studánky mají obsah dusičnanů větší než 40mg/l, ale další znečištění dusíkatými látkami už je malé. Dusitany se vyskytují pod 0,01 mg/l a amonné ionty pouze do 0,3 mg/l (limit 0,5). Obsah fosforečnanů u této sudánky je 0,1 mg/l (limit 1,0), ale znečištění organickými látkami vyjádřené v množství spotřebovaného kyslíku na jejich oxidaci jako CHSKMn 2,1 mg O2/l se blíží limitu pro pitnou vodu (3,0 mg). Z tvrdosti 3,4 mmol/l a KNK4,5 2,2 mmol/l se dá usoudit, že důležitá složka pitné vody, hydrouhličitan vápenatý, je zastoupen oproti ostatním aniontům málo. Přitom právě jeho schopnost tlumit možné výkyvy pH tělesných tekutin do kyselé nebo zásadité oblasti a pomáhat tak udržovat optimální prostředí pro funkci našich tělesných orgánů je velmi cenná. O vlivu vody na náš organismus m.j. svědčí i to, že největší specifické teplo má voda při 37 stupních Celsia. U Varující studánky výtoková trubka není osídlena nárostovými sinicemi prudce tekoucích vod, jako je tomu na většině studánek v okolí Brna, ale pouze droboučkými rozsivkami Achanthes minutissima, žijícími také v půdě a hojně oživujícími smáčené podloží. Plstnaté zelené povlaky na obnaženém jílu i mechových rostlinkách tvoří makroskopicky nápadná řasa Vaucheria s trubicovitými stélkami, pro niž je typická možnost terestrického způsobu života. Pramennou mísu nehojně oživují běžné rozsivky. (Všechny údaje jsou z roku 2002). Studánka leží severozápadně od Hajan asi 500 m JJZ pod Novým mlýnem na Bobravě. Je položena níže než blízký Ořechovský pramen, avšak na vedlejší, dolů vedoucí cestě.
Duben 2016 - předpokládám, že skutečný název studánky je Madla, místní ji tak taky nazývají, název Varující studánka nejspíš pracovně vymyslel autor podle varující cedulky. Důležité je hledat studánku z cesty, která kolem ní prochází nejblíže, jednak nahoře na kopci ke studánce ukazuje směrovka, jednak jde z cesty nalevo (pokud jdete z údolí Bobravy napravo) vidět směrovka a přímo od cesty k ní vedou schůdky. Hledat ji z druhé strany nemá smysl, přímo nad studánkou je mladý hustý smrkový les a prudký břeh. Aktuální foto: Martin Mlečka.

Záznamy z návštěv

 • 11.06.2017 - Okolí studánky se velmi změnilo od chvíle, kdy jsem u ní byl naposledy, a to je to jen rok. Studánka je teď ve stinném zářezu pod mladými stromky. Vody není mnoho, jen 0,17 l/min, ale je dobrá a chladivá (10,1°C). (MartinMlecka)
 • 02.04.2016 - Hezká přírodní studánka s dobrou vodou, chvíli jsme bloudili, ale kolemjdoucí nás navedli, kolem zpívají ptáci... Vydatnost 1,25 l/min. (MartinMlecka)

Provedená orientační měření

Datum t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Měřič
02.04.2016 7.6 7.3 0.7 48 0 asi 20°C, slunečno, větrno Martin Mlečka

Opravit záznam