pramen Pod vedením (5092)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°29'44.82" E 13°19'03.72"
 • S42: X = 5597488, Y = 3380757, pás = 33
 • UTM: N = 5595108, E = 380682, pás = 33
 • Nadmořská výška: 580 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Libor Faitl
  • Datum vložení: 03.10.2011
  • Poslední aktualizace: 06.10.2011
  • Patron: ne

Foto zdroje

pramen Pod vedením (5092)

Poznámka

V místě již těsně pod hrází Křimovské přehrady se z pravé strany připojuje do hlavního údolí Křimovského potoka relativně nevýrazná úžlabina, kterou však celoročně protéká drobný potůček. Jeho délku lze odhadovat řádově jen na desítky metrů a při pátrání po jeho původu je nutné se prodírat více než metr vysokou směsí vlhkomilné a kopřivovité vegetace. Význačným orientačním znakem je skutečnost, že touto úžlabinou prochází vedení nízkého napětí z Křimova. V konkrétním období mé rekognoskace terénu (a to bylo značně suché období) jsem ve zmiňované džungli objevil pouze jeden soustředěný, přímo ze země vyvěrající pramen. Ovšem dle stružek a suchých trativodů ve skrytu vegetace lze usuzovat, že zejména z jara je celý tento prostor aktivován jako jedno rozsáhlejší prameniště. Nezanedbatelnou zajímavostí jest skutečnost, že bezprostředně nad touto prameništní plochou se nachází již v regulérním lesním svahu jakýsi neidentifikovatelný vodárenský objekt, a to díky typickému modře natřenému drátěnému oplocení. Informační cedule však veškerá žádná, vše dokonale zarostlé.

Opravit záznam