Ověřená polohaGeocaching

pramen U stavědla (4979)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°29'28.90" E 13°16'20.59"
 • S42: X = 5597070, Y = 3377531, pás = 33
 • UTM: N = 5594690, E = 377457, pás = 33
 • Nadmořská výška: 745 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Libor Faitl
  • Datum vložení: 04.09.2011
  • Poslední aktualizace: 23.10.2011
  • Patron: ne

Foto zdroje

pramen U stavědla (4979)

Poznámka

V nejlepších dobách horské železnice z Chomutova do Vejprt bylo nádraží v Křimově významným bodem, jednak zde byla výtopna pro lokomotivy a jednak zde odbočovala další trať do německého Marienbergu. Výhybka této trati se nacházela naproti stavědlu č.2 ve směru na Vejprty. V blízkosti tohoto stavědla pod náspem se nacházel také pramen, který je dosud uváděn v turistických mapách. Jeho reálné nalezení je však detektivkou. Ani sledováním vodoteče od propustku pod tratí vedle stavědla není zárukou úspěchu. Toho času je totiž vodoteč beznadějně suchá a její sběrnou oblast tvoří rozlehlý plochý prostor, porostlý vysokou trávou, ostřicí a jinou vlhkomilnou vegetací, skrze kterou je utrpení se prodírat. Nic naplat, pravděpodobné místo vývěru uváděného v mapách se nakonec podařilo nalézt náhodou. Nachází se paradoxně zcela na okraji zmíněné džungle, na hranici obhospodařované louky. Bývalý pramen byl dokonale zamaskován ostřicí a kopřivami, takže aby vůbec místo šlo zdokumentovat, musel jsem trochu zahradničit. Zdroj je vytvořen jednoduše naskládanými kamennými kvádry. Ze štěrbiny pod nimi voda vytékala. Sice je zde jakýs takýs náznak vlhkosti díky přítomnosti mechů a kapraďorostů, ale po vodě samotné ani stopy. Nelze však vyloučit občasnou aktivaci zdroje za vhodných podmínek.

Opravit záznam