pramen Srnčík (4849)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°15'19.34" E 13°20'22.35"
 • S42: X = 5570712, Y = 3381710, pás = 33
 • UTM: N = 5568344, E = 381634, pás = 33
 • Nadmořská výška: 332 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Libor Faitl
  • Datum vložení: 25.07.2011
  • Poslední aktualizace: 29.04.2020
  • Patron: Český hydrometeorologický ústav
  • Zdroj je součástí pozorovací sítě ČHMÚ.

Foto zdroje

pramen Srnčík (4849)

Foto původního stavu zdroje.

Poznámka

Mimořádně silný vývěr v mělké údolní nivě Němčanského potoka, kterého je vlastně nejvydatnějším a stabilním zdrojem. Najít pramen není vůbec snadné, kdo o něm vyloženě neví, těžko by jej na onom místě hledal. Jediným vodítkem je tak databáze měrných objektů Českého hydrometeorologického ústavu, kde pramen Srnčík figuruje pod identifikátorem PP0513. Bezprostřední okolí pramene a odběrového místa je pravidelně udržované (sekání trávy). Samotný pramen svým charakterem a zabarvením evokuje kyselku, tedy minerální původ, potvrdit to však nemohu.

Listopad 2019 - odhadem v roce 1983 byla k prameni vyježděná cesta a evidentně u něj docházelo k měření, pramen napájel Němčanský potok, který byl plný vody. Dnes je situace jiná. K prameni cesta není, musí se po poli, což se mi letos díky vzrostlé řepce a nesekané louce nepodařilo. Voda už v potoce u nádraží dávno neteče, víc než 25 let.

Duben 2020 - k prameni Srnčík se dostanete z Krásneho Dvora směr Brody. Na rozcestí před mostem na Brody zahnete na Chráštany a ihned zahnete vlevo na polní cestu k lesu. Po ní půjdete k lesu. Cesta se bude u lesa dělit rovně k poli a mírně doprava do lesa. Dáte se doprava a po zdolání kopečku bude vpravo dřevěná chata. Vy půjdete doleva až na konec lesa. Cesta se bude zahýbat mírně doprava a mírně do kopce. Přejdete na okraj pole a půjdete po okraji směrem dolů. Musíte se prodrat strání ke spodnímu poli. Dáte se doprava a asi po 150 m uvidíte lávku přes potok k prameni Srnčík. Aktuální foto V.Hrdlička

Opravit záznam