Ověřená poloha

pramen Horčička (397)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°11'38.16" E 12°47'11.07"
 • S42: X = 5564905, Y = 3342064, pás = 33
 • UTM: N = 5562539, E = 342004, pás = 33
 • Nadmořská výška: 390 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Karel Tvrdík
  • Datum vložení: 13.08.2008
  • Poslední aktualizace: 09.10.2015
  • Patron: ne

Foto zdroje

pramen Horčička (397)

Poznámka

Autor záznamu provozuje server s turistickými informacemi.
Vrt KH 12 (Videnava u Lokte) byl situován v údolí Ohře za účelem ověření rozsahu oháreckého zlomového pásma v jeho jihozápadním křídle a jeho hydrogeologického charakteru. V tomto úseku oháreckého zlomového pásma byly zjištěny otevřenější drcené zóny a méně intenzivní procesy větrání žul, což umožňuje rychlý oběh podzemních vod po puklinách. Tím lze vysvětlit nízkou mineralizaci naražených tlakových vod (kolem 0,1 g*l-1) z hloubky 230 m. Přetoková vydatnost v úrovni terénu byla 0,12 l*s-1.
Profil vrtu:
0,0 - 3,0 m: svahové hlíny (kvartér až holocén)
3,0 - 3,8 m: nízká údolní terasa Ohře (Kvartér až pleistocén): štěrk, štěrkopísek
3,8 - 11,5 m: eluvium podložní žuly (?)
11,5 - 231,0 m: Variské granitoidy karlovarského pasivu (skupina přechodných žul) - žula kferská
Vrt byl ukončen v hloubce 231 m. Ilja Knésl

Opravit záznam