pramen Pod Káním (3932)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°25'25.31" E 18°13'54.12"
 • S42: X = 5480565, Y = 4299296, pás = 34
 • UTM: N = 5478243, E = 299255, pás = 34
 • Nadmořská výška: 540 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Jiří Jurečka
  • Datum vložení: 31.08.2010
  • Poslední aktualizace: 03.09.2010
  • Patron: ne

Foto zdroje

pramen Pod Káním (3932)

Poznámka

Pramen byl kdysi zachycen kovovou trubkou viditelnou na fotce. Naměřené hodnoty vody: Konduktivita = 322 µS/cm, pH = 7,92, dusičnany = 3 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 9,6 °C.
Voda se rozlévá do mokřadní louky, kde roste několik zvláště chráněných druhů rostlin, např. silně ohrožený mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), vstavač mužský (Orchis mascula), kruštík bahenní (Epipactis palustris), ohrožený prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), tolije bahenní (Parnassia palustris) - silně ustupující druh (v celé CHKO Beskydy cca 20 lokalit), ohrožený prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a další vzácné druhy rostlin: kozlík dvojdomý (Valeriana dioica - jedna ze 2 lokalit v CHKO), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii) - jediná lokalita v CHKO, bradáček vejčitý (Listera ovata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) aj.
Mokřad je z hlediska celé CHKO Beskydy velmi cenný, bohužel byl v posledních letech nelegálně odvodňován (vykopané stružky) a kosen jen nepravidelně. Již v minulé době probíhala jednání s obcí i vlastníky, která však nevedla ke zvýšení praktické ochrany mokřadu. Zejména na popud vědecké akademické obce botaniků však musí být jednání znovu obnovena, mokřad přesahuje regionální význam. Nově je lokalita ohrožena také tím, že místní spekulant zde odkoupil pozemky a pokouší se je změnit na stavební parcely (botanické údaje jsou od Správy CHKO Beskydy - Marie Popelářová).

Opravit záznam