Označení poživatelného záznamu

Těchanovská studna (3758)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°50'56.04" E 17°14'52.80"
 • S42: X = 5526605, Y = 3661795, pás = 33
 • UTM: N = 5524255, E = 661605, pás = 33
 • Nadmořská výška: 555 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Rostislav Taraba
  • Datum vložení: 07.08.2010
  • Poslední aktualizace: 04.08.2013
  • Patron: manželé Kováčovi

Foto zdroje

Těchanovská studna (3758)

Poznámka

Dne 26. 6. 2010 bylo provedeno vyčištění obecní studny a její desinfekce. Zároveň byla provedena oprava pumpy výměna zpětné klapky a sacího koženého zvonu po opravě pumpa řádně ukotvena dubovými klíny. Studna je hermeticky utěsněna proti vniku hmyzu a hlodavců akrylátovým tmelem překrytým cementovou mazaninou. Laboratorní zkoušky prokázaly, že se jedná o velmi kvalitní zdroj pitné vody jak po stránce bakteriální, tak po stránce chemického složení. Množství rozpuštěných vodivých solí (konduktivita) 25,8 mS/m značí, že se jedná o vodu měkkou 4°dH. Pramen vyvěrá z břidlicového masivu tím pádem má nižší pH, kterým se blíží Hanácké kyselce která má pH 5,9. Zkouška vody u BVK : Dusičnany 30,2 mg/l pH 6,24(nevyhovuje)chloridy 10,2 mg/l železo 0,01mg/l koliformní b. 0. KTJ/100ml kolonie 36°C 40 KTJ/ml kolonie 22°C 180 KTJ/ml amonné ionty 0,01 mg/l konduktivita 25,8 mS/m.
Dne 1. 8. 2012 studna vyčištěna a provedena desinfekce. Opraveny drobné praskliny a okolí vyspraveno. Studna po skončení prací hermeticky uzavřena proti hlodavcům a hmyzu. Lidé jezdí i několik kilometrů k velmi kvalitnímu zdroji pitné vody. Zdrojů vody v krajině ubývá důsledek zbytečného čerpání pro bazény golfová hřiště v zimě nesmyslná zasněžování a jiné zkázu tvorné aktivity pro vodní zdroje zejména pro studánky.
Dne 22. 7. 2013 byla studna vyčištěna a desinfikována. Studna byla po skončení prací hermeticky utěsněna proti vniknutí hmyzu a hlodavců. Ochrana proti vniknutí hlodavců je velmi důležitá. Můžou vodu silně kontaminovat.

Opravit záznam