Ověřená poloha

Pramen Botiče (2110)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°56'26.54" E 14°35'28.75"
 • S42: X = 5534472, Y = 3470787, pás = 33
 • UTM: N = 5532118, E = 470675, pás = 33
 • Nadmořská výška: 460 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Jiří Fridrich
  • Datum vložení: 13.10.2009
  • Poslední aktualizace: 23.05.2014
  • Patron: ne

Foto zdroje

Pramen Botiče (2110)

Poznámka

Druhý nejdelší pražský potok (34 km, rokytka měří 36 km) začíná svoji pouť v nepříliš vábném rybníčku severně od Křížkového Újezdce. Voda do rybníčku proniká průsakem z dnes na povrchu vyschlého okolí, jen bujné porosty vlhkomilných trav svědčí o zvýšené hladině podzemní vody. Původní koryto, vedoucí do lesa je dnes beznadějně vyschlé. Pozemek, na němž prameniště leží, je v soukromém vlastnictví a majitel plánuje výstavbu satelitu, takže v budoucnu bude Botič zřejmě pramenit někde jinde, pokud vůbec.
Tvrzení o vyschnutí vodoteče do uvedeného rybníčku "Ovčáry" je nepravdivé, je nad ním ještě jedna zdrž a skutečné prameniště Botiče je v mokřadu pod lesem, tedy asi o 200 m (délkových) výše.

Opravit záznam