Ověřená polohaGeocachingOznačení záznamu v rámci kampaně Zachraňme studánky!

Červená studánka (111)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°57'24.31" E 15°48'31.51"
 • S42: X = 5536490, Y = 3558160, pás = 33
 • UTM: N = 5534136, E = 558013, pás = 33
 • Nadmořská výška: 250 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Naděžda Gutzerová
  • Datum vložení: 06.05.2002
  • Poslední aktualizace: 07.05.2020
  • Patron: Havrani

Foto zdroje

Červená studánka (111)

Foto předchozího a původního vzhledu zdroje.

Poznámka

Červená studánka se v Chrudimi nachází v místní části zvané Pumberka (na Pumberkách). Na tomto místě byl již od středověku léčivý pramen jehož voda uzdravovala jak pitím, tak i koupelemi. Pramen začal být poté považován za zázračný, proto byla nad studánkou postavena v 17.století kaple zasvěcená Čtrnácti svatým pomocníkům - obnoveno 2011. Před lety, když byla prováděna oprava cesty kolem kaple, byla studánka zakryta a voda odvedena asi 15 m rourami do přilehlého ramene řeky. Naštěstí zde byla při vyústění roury osazena velká betonová mísa, která umožňuje nabrat si vytékající vodu přímo do nádob. O studánku pečuje místní organizace ČSOP Chrudim. Více informací lze nalézt např. zde.  Poznámka a foto: Iva a Mirek Navrátilovi

Květen 2020 - studánka je několik posledních let bez vody. Příčinou jsou jedna suché roky, ale důvodem jsou i různé stavební práce. Již v minulosti se stávalo, že voda netekla do betonové mísy, ale o kus vedle. Vzhledem k tomu, že další prameny, které se nacházejí u úpatí svahu podél břehů náhonu v parku Střelnice, mají vody dost, lze se domnívat, že si voda našla jinou cestu. V roce 2019 byla dokončena revitalizace náhonů v parku Střelnice, takže okolí vypadá velmi dobře. Město Chrudim, které je vlastníkem pozemku uvažovalo i následné revitalizaci Červené studánky, ale za tohoto stavu je to bezpředmětné. Aktuální foto Naděžda Gutzerová

Opravit záznam