Ověřená polohaGeocachingOznačení poživatelného záznamu

Červená studánka (111)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°57'24.31" E 15°48'31.51"
 • S42: X = 5536490, Y = 3558160, pás = 33
 • UTM: N = 5534136, E = 558013, pás = 33
 • Nadmořská výška: 250 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Naděžda Gutzerová
  • Datum vložení: 06.05.2002
  • Poslední aktualizace: 26.07.2021
  • Patron: Havrani

Foto zdroje

Červená studánka (111)

Foto předchozího a původního vzhledu zdroje.

Poznámka

Červená studánka se v Chrudimi nachází v místní části zvané Pumberka (na Pumberkách). Na tomto místě byl již od středověku léčivý pramen jehož voda uzdravovala jak pitím, tak i koupelemi. Pramen začal být poté považován za zázračný, proto byla nad studánkou postavena v 17.století kaple zasvěcená Čtrnácti svatým pomocníkům - obnoveno 2011. Před lety, když byla prováděna oprava cesty kolem kaple, byla studánka zakryta a voda odvedena asi 15 m rourami do přilehlého ramene řeky. Naštěstí zde byla při vyústění roury osazena velká betonová mísa, která umožňuje nabrat si vytékající vodu přímo do nádob. O studánku pečuje místní organizace ČSOP Chrudim. Více informací lze nalézt např. zde.  Poznámka a foto: Iva a Mirek Navrátilovi

Květen 2020 - studánka je několik posledních let bez vody. Příčinou jsou jedna suché roky, ale důvodem jsou i různé stavební práce. Již v minulosti se stávalo, že voda netekla do betonové mísy, ale o kus vedle. Vzhledem k tomu, že další prameny, které se nacházejí u úpatí svahu podél břehů náhonu v parku Střelnice, mají vody dost, lze se domnívat, že si voda našla jinou cestu. V roce 2019 byla dokončena revitalizace náhonů v parku Střelnice, takže okolí vypadá velmi dobře. Město Chrudim, které je vlastníkem pozemku uvažovalo i následné revitalizaci Červené studánky, ale za tohoto stavu je to bezpředmětné.

Listopad 2020 - voda netekla pouze po část roku 2019, což byl - jak víme - rekordně suchý rok. Letos voda z pramene průběžně odtéká s větší či menší intenzitou (pokud teče vody méně, pak vytéká mimo jímací betonovou mísu neboť tato je mírně posunutá vlivem sesunu svahu). Naměřená vydatnost byla 0,25 l/sec. což není mnoho, ale stačí k naplnění lahví. Voda je stále pitná jako kdysi.

Červenec 21 - pramen opět po letech funkční, voda čistá, studená, dobrá, vyzkoušeli jsme několikrát a nic nám nebylo. Vydatnost výborná. Místní se zmínili, že voda několik let netekla z důvodu stavebních prací.

Opravit záznam