Ověřená poloha

studánka U Aničky (1049)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°18'53.48" E 16°39'46.68"
 • S42: X = 5466114, Y = 3621036, pás = 33
 • UTM: N = 5463788, E = 620863, pás = 33
 • Nadmořská výška: 425 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: ZO ČSOP Veronica
  • Datum vložení: 17.03.2009
  • Poslední aktualizace: 28.09.2023
  • Patron: ne

Foto zdroje

studánka U Aničky (1049)

Foto předchozího a původního vzhledu zdroje.

Poznámka

Studánka je nově opravena, ale kámen s letopočtem 1940 umístěný pod výtokem napovídá, že zde byla již dříve. Voda je neznečištěna a typem je hydrouhličitano-sírano-vápenatá. Obsahuje ze všech vod v okolí Brna nejméně rozpuštěných látek - jen do 250 mg/l. Podobné složení spodní vody je v okolí Brna poměrně vzácné. Na Vysočině bývá i při nízké mineralizaci vyšší obsah dusičnanů. Vydatnost se pohybuje nejčastěji mezi 0,5 - 1 l/min. (Všechny údaje jsou z roku 2001.)
Cesta k Aniččiné studánce - pokud se jde dál od studánky u Srnce po žluté hlavní cestě směrem nahoru po cca 0,3km, 1 odbočka doprava, cesta širší vypadá zarostle jako by nikam nevedla, klesá dolů a po pár metrech končí. Tam po pravé straně prolézt chroští hned pod mírným svahem je vidět lavička a studánka je proti nám otočená, takže vidět není. Studánka leží max. 80m od cesty.
Tato studánka byla vybudována v r. 1940 na polesí Olomučany a to pod Máchovým památníkem pod silničkou Doubská poblíž studánky Pod jasanem. Vybudována byla ve stejné době a stejném provedení jako druhá podobná studánka Nad Doubskou. Před rekonstrukcí byla nazývána Pod Doubskou, po rekonstrukci je nazývána U Aničky. Foto před opravou je z roku 2003.

Leden 2016 - foto: Petra Kočárová

Květen 2020 - přístupová pěšinka se od hlavní cesty odpojuje směrem doprava několik metrů před místem, kde se k hlavní cestě zleva šikmo napojuje starý úvoz. Pokud dojdete až k místu, kde se zleva kolmo napojuje zřetelná cesta, musíte cca 20 m zpět. Pěšinka je opravdu nezřetelná a snadno přehlédnutelná, ale aktuálně již není nutno se nikde prodírat, takže když se na ni dostanete, dovede vás až ke studánce. Podle mého měření (odkrokování) se nachází asi 110 m od cesty. Teče málo, ale teče a je v pořádku. Martin Mlečka

Září 2023 - aktuální foto: Jan Čapek

Záznamy z návštěv

 • 23.09.2023 - voda teče (utH)

Provedená orientační měření

Datum t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Měřič
08.05.2020 9.6 0.45 5.5 184 92 2 0 slunečno, teplo, sucho Martin Mlečka

Opravit záznam