Nad Maršovským potokem


Lesní studánka. Nachází se v I. ochranném vodárenském pásmu, veřejnosti nepřístupném, v lese pod polní cestou vedoucí k chatám za Novým Hubenovem, nad Maršovským potokem. Ten směřuje do Hubenovské vodní nádrže. Pramen byl upraven v době II. světové války, studánka později chataři prohloubena, částečně vykamenována, dno písčitohlinité. Voda kvalitní, rozbor provedli v minulosti pracovníci Povodí Moravy. Údajně nevysychá. Vydatnost velmi malá. Vlastnictví lesa není známo, studánka je navštěvována nedalekými chataři. Historii studánek v okolí Hubenova prý zaznamenal místní bývalý pan učitel, údaje však nejsou známy. Nutno vyčistit a utěsnit jílem.