Pramen říčky Vápovky


Podle mapového průvodce pramení u Hladova, podle map y v polesí Nepomuky v Bukovém lese. Mázřejmě 3 prameny, nebyl prozkoumán. Původní název říčky byl Hřesice nebo Hřisice. Délka toku je 28,5 km. V Dačicích se vlévá do Moravské Dyje. Její horní, lesem protékající tok v rozsahu 30 ha byl navržen jako chráněné území z důvodu výskytu ohrožených druhů rostlin. Říčka má meandrující tok.