Zděná


Lesní studánka. Nachází se v sousedství předchozích studánek v ochranném pásmu PP Vysoký kámen, vpravo od zelené turistické značky. Studánka je celá zděná (odtud i náš název), má dokonce i zděnou stříšku. Podle mechového potahu lze odhadnout, že je zdeněkolik desítek let. Voda vyvedena trubkou, v době návštěvy netekla, výška hladiny 9 cm, dno písčitohlinité. Studánka není navštěvována, ani udržována. Vyžaduje vyčištění a úpravu odtoku. Patronát nad ní má ČSOP 59/11 ZO JIHLAVA.