Pramen objevíme asi 400 m východně od obce Rosice na okraji lesa pod velkým smrkem. Na smrku je posed. Pramen mázřejmě sezónní charakter a potok teče do Píseckého potoka.