Pramen Kněžického potoka


Kněžický potok se v Kněžicích vlévá do místního rybníka. Jeho pramen je v loukách nad silnicí Jestřebí – Stonařov, asi 300 m od odbočky do lesa Aleje. Prameniště v mokré louce sbírá vody do skruže, z níž tok vytéká.