Pramen řeky Brtnice


Nenachází se sice v okrese Jihlava, ale je vhodné oněm napsat. Řeka pramení u Lesné – Chalup v sousedním okrese Třebíč (výtok z rybníka) u silnice za Předínem. Tok v délce 29 km míří přes Brtnici k soutoku s Jihlavou u Přímělkova. Mezi Brtnicí a Přímělkovem Přírodní rezervace Údolí Brtnice (kaňonovité a balvanovité koryto, vzácná květena, zejména však přes 700 druhů hmyzu). Údolí je krajinně velmi zajímavé, romantické, v okrese po této stránce nemá konkurenci a je lákadlem turistů, ochranářů, trempů …