Kupcova studna


Lesní studna. Najdeme ji ve směru nad novou výstavbou v obci Bílý Kámen, postupujeme – li směrem k lesu Zahrady, asi 150 m od jeho okraje. Kdysi dávno prý sloužíla pro osvěžení poutníků, putujících po cestě směrem na Šimanov a Humpolec. Později z ní odebírala vodu obec, ale pro nadlimitní hodnoty znečištění byla opuštěna. Je zaskružena, jde o vydatný pramen, který je přístupný. Dostaneme se k ní od nové výstavby v severní části obce lesem, budeme-li postupovat proti proudu bezejmenného potoka SZ směrem. Po necelém kilometru narazíme na tabule označující pásmo hygienické ochrany. V něm můžeme spatřit asi dva metry vysokou stavbu, jejíž povrch je od lesního povrchu k nerozeznání. Výtok širší kovou trubkou ukazuje na vydatný pramen, 500 ml/sec. Potok směřující od zdroje vtéká pod Bílým Kamenem do Bělokamenského potoka, směřujícího do řeky Jihlavy.