Lesní


Lesní. Nejvhodnější příchod je z Jihlavy - Hosova po žluté turistické značce do zahrádkářské kolonie pod Vysokou. Na jižním rohu zahrádek odbočíme po vyšlapané cestičce doprava a jsme u pěkného zátiší s rybníčkem a lavičkou. Vyšlapanou cestičkou po pravé straně rybníčku vzhůru do lesa přijdeme asi po 400 m k lesní studánce. (Pokračováním po vyšlapané stezce přijdeme po několika stech metrech do Vysoké). Objevíme ji v malé dolince, je hloubená, 1,5 x 1,5 m, hloubka asi půl metru, dno písčitobahnité, nezastřešená, bez přepadu. U studánky upozornění, aby voda nebyla znečišťována koupáním psů, že je pitná. Podle hygienického rozboru v květnu 2008 obsahovala pouze 27 mg dusičnanů (limit 50 mg) a byla bez koliformních bakterií (živočišného původu). Zřejmě kvalitnější voda, než ve studánce pod zahrádkářskou osadou. Studánka je však zanášena listím, zastřešení by bylo vhodné.