Jersíňská stráň


Lesní. Po vystoupání PP Jersíňská stráň (na okraji Jersína, označena tabulí) objevíme studánku pod větvemi smrků na lesním okraji v levé části PP. Zaskružená, skruž usazena v terénu, zakryta. Naměřena hloubka 2 m, bez přepadu, nepoužívaná (není známa ani domorodcům). Pramen z ní má nepochybně význam pro vodní režim přírodní památky.