V Mukařce


Lesní. Ze silnice Batelov - Třešť odbočíme asi 500 m od okraje Batelova po panelové lesní cestě doprava k lesu Mukařka. Širokou lesní cestou od okraje lesa cestou do kopce směrem k Zudovu vrchu ujdeme asi 500 m, kolem lesní chatky (křižovatka po pravé ruce). Jdeme vysokým lesem, na levé straně asi 100 m od nás uvidíme vysoký smrkový les. Na jeho špici, tedy 100 m vlevo z cesty, po které jdeme, dorazíme ke studánce. Je vyzděná, 1 x 1 m, kryta starší dřevěnou stříškou, bez přepadu, vhodná spíše pro lesní zvěř.