Jestřábí


Lesní. Dostaneme se k ní od posledního měšínského rybníka, který leží vedle dálnice, jižním směrem. Od rybníka lze jít část cesty po modré TZ směrem na Rytířsko, pak odbočíme doleva na lesní cestu. Studánku nalezneme po 400 m. Je hloubená, nevelká, v době návštěvy (leden) byla suchá. Podle vyprávění pamětníka zde před 50 lety místo dnešního lesa byly louky a při senoseči vodili rolníci ke studánce napájet koně. Stružka od studánky je zarostlá četnými vodomilnými rostlinami.