pramen Zlatého potůčku


Zlatý potůček najdeme snadno, teče v Petrovických lesích okolo Černého rybníka a putování po jeho toku nás přivedlo až pod vrch Skalky (708 m n.m.). Těšili jsme se na objev studánky snad každý chlapec a muž má v krvi touhu po objevu a dobrodružství.... Ale nakonec jsme narazili na zbudovaný vodní zdroj s příslušnou vodárenskou stavbou. Pramen posloužil pro vodovod blízké obce, ale cesta po jeho klikatém lesním toku je docela romantická..