Čertova


Lesní. Najdeme ji po pravé straně údolí , je zřejmé, že zde byla již před mnoha lety. Leží od lesní cesty 50 m vpravo, pod žlutou tur. značkou. Je vykamenována se zbytky střechy. Dno bahnité, voda vytéká vydatností 80 ml/ sec. Při návštěvě čištěna. Údajně se o ni starají i trampové z nedaleké T.O. Doporučuje se prohloubení a zastřešení.