U Beranovského kamenolomu


Studánku nalezneme na červené turistické značce za Malým Beranovem, ještě před bývalým kamenolomem po pravé straně u cesty. Jde o pramének, jehož výtok je vyveden kovovou trubičkou, vydatnost malá (20 ml/sec.) dno vykachlíkované. Pozemek je obehnán ostnatým drátem včetně sousedící chaty, jde zřejmě o soukromý pozemek (majitel nezastižen).