Pramen u Letiště v Henčově


Na okraji Špitalského lesa západně od letiště /nedaleko posedu/ se nachází pramen, t.č. z něj vytéká hnědá voda svědčící o přítomnosti železa. Nad ním je betonový val. Z toho lze usuzovat, že v minulosti byl o pramen zájem (studánka ?). Bližší není známo. Dále v lese na jeho severním okraji výtok podzemní vody z polí (betonové korýtko), který v lese pokračuje meliorační stružkou (viz foto).