Železniční


Nepoužívaná. Vedle železniční trati Jihlava - Brno v prostoru za Kamenolomem Kosov, na počátku zahrádkářské kolonie, objevíme nad tratí ve stráni betonovou hrázku. Po zvednutí železného poklopu můžeme nahlédnout do betonového zásobníku, na dně s kovovou rourou. Od poklopu k rouře umístěné na dně jsou 3 m, roura vede ještě několik metrů k prameni. Nad pramenem byl před řadou let zbudován betonový kryt. Podle místního zahrádkáře sloužil zásobník v době parních lokomoviv, tj. v polovině minulého století, pro na pájení ocelových ořů. Pamětník z nedaleké obce však tvrdí, že zde napájet lokomotivy nikdy neviděl. Ať již je to tak, či onak, nedaleko bývala železniční hláska a studna sloužila možná pro ni. Dnes je opuštěná, ale pramen existuje. Nedaleko protéká pod tratí potůček, sloužící pro potřeby místních zahrádkářů. Vlastník studny není znám.