Nad svobodovými


Polní. Zaniklá, vlastník neznámý. Pojedeme-li po spojovací komunikaci z Helenína do Kosova, asi po 400 m u mlaziny vystoupíme doprava. Po 50 m v poli narazíme na pramen se zbytky skruže. Bývalá studna má průměr 2 m, výška hladiny je 2,20 m , dno bahnité, hladina pokryta žabincem. V okolí bohatá vegetace. Ze studny je odtok struhou směrem k níže položenému statku U Svobodů. Voda však dnes již není podle informace pí. Svobodové na statku využívána. Nedaleko odsud na poli směrem k silnici prý bylo prameniště, jeho dnešní stopy jsou však nepatrné.