Konířova studánka


Lesní studánka. Nachází se na konci Naučné stezky Čeřínek u modré turistické značky. Pramen je zakryt betonovým krytem, vybudovaným dříve jednotným zemědělským družstvem a voda svedena do obce. Pod krytem přepad vytékající z trubky. Vydatnost dobrá, 150 ml/sec., kvalita vody neznáma. Zřejmě navštěvována.