Na Okrouhlíku


V chat. osadě. Leží vedle modré tur. značky mezi rybníky Střední a Dolní Okrouhlík. Pramen je zaskružen, pod ním výtok je vykamenován s písčitým dnem a trubkou. Voda čirá, hloubka studánky 12 cm, vydatnost pramene dobrá, 165 ml/sec. V okolí bujná vegetace (na př. bez hroznatý aj.) Studánku navštěvují chataři z místní chatové osady.