Nad stráněmi


Terénní. Nejspíše jde o výtok ze starých meliorací, tj. již zdevastovaný. Objevíme ji na jižním okraji lesa Stráně, pod lesní cestou z Kosova do Petrovic. Jde o betonové zbytky původního zaskružení, při návštěvě bez vody. Bezvýznamná.