Pod Havlinou


Pod nejvyšším vrchem Arnoleckých hor Havlinou (709 m n.m.), přes níž vede zelená turistická značka, asi 200 m J od ní se nachází rybníček, obklopený olšinou s jasanem, v době návštěvy vypuštěný. Odtud pramení voda stékající potokem K Závlaze k obecnímu vodnímu zdroji. Ten se nachází oplocený v lese pod Havlinou.