U Svobodova mlýna (U Tláskalů)


Lesní. Nachází se v příkré stráni přesně proti pravotočivé zatáčce přibližně 200 m za tzv. Vržanovským mostem (ve směru od Bítovčic do Kamenice) přes potok v bukovém lese. Je hloubená, nezastřešená, voda pramení celoročně. Voda průzračná, hloubka asi 10 cm, dno hlinitopísčité. Výtok coulovou propylenovou trubkou, v době návštěvy (prosinec) voda pouze odkapávala. Pod studánkou několik kaluží sycených vodou ze studánky. Podle plastového kelímku patrně navštěvována. Zanesena listím, nezbytné vyčištění.