V Heleníně


Podle pamětníka se v Heleníně nacházel pramen, a to v prostoru mezi poštou a bývalou osamocenou stodolou býv. Státního statku. Nyní zde probíhá nová výstavba a pramen byl zřejmě využit pro potřeby výstavby.