V Hemrově háji


Lesní. Na trase Naučné stezky, začneme-li od konce, ještě před příchodem ke Konířově studánce mijíme po pravé straně Hemrův háj. V něm je zaskružená studánka. Více o ní bohužel není známo.