Pod lesní školkou


Lesní. Cestou z Cejle po zelené TZ necháme vlevo odbočku na Huťský vrch (709 m n.m.) a dostaneme se pod kótu 702 (na mapě bez jména). Kůlnu nakreslenou v turistické mapě už zde nenajdeme, ale odbočíme-li kolem plotu lesní školky vpravo severním směrem, objevíme studánku s hrníčkem. Je vyhloubená. Studánka sloužila lesním dělníkům jako vítaný zdroj osvěžení. Bližší „technické“ údaje neznáme.