V Zádušním lese


Podle bývalého hajného pana Peňáze se veŽdíreckém zádušním lese nachází pramen, kde by bylo vhodné vy hloubit studánku. Blíže není známo.