U Závory


Po asfaltové cestě od Rounku k Hubenovské přehradě údajně před závorou 20 m vpravo studánka (při našem hledání nalezeny jen velké louže vody).