V Sedláčkově lese


Jde o prameniště v soukromém lese, název podle majitele lesa, nedaleko lesácké chaty, na jižním úbočí vrchu Trojan. Kdysi zde byla studánka, prostor však byl zalesněn a studánka zanikla, nyní zde rostou olše. Vodní plocha je asi 10 x 10 m a slouží jako kaliště divoké zvěři. Vedle je druhé prameniště, z obou vytéká potůček. Pramen je stálý. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý les, prameniště pouze registrujeme. Je to však jedno z nejvhodnějších míst ke zbudování studánky.