U Trojanu


Nachází se v lese na západním úbočí vrchu Trojan (658 m n.m.), asi 100 m pod lesní cestou na tzv. Pistolnické pasece (místní název dnes zarostlé paseky vznikl v době tzv. divoké těžby dřeva). Jsou zde dva prameny propojené strouhou, od sebe vzdálené asi 50 m, nijak neupravené. Les je ve správě Správy městských lesů Jihlava.