Dubová


Lesní. Dostaneme se k ní po odbočce ze silnice Brtnice - Brancouze na býv.hájovnu (nyní dětské rekreační středisko) Černé lesy. Po asi 80 m lesní cesty narazíme na potůček, po kterém se vydáme asi 50 m k prameni. Studánka je upravena, v roce 2000 byla zastřešena péčí Lesů ČR, na jejichž pozemku se nachází. Půdorys 0,8 x 0,8 m, dno písčitohlinité. V době návštěvy však pramen téměř vůbec netekl. Kvalita vody neznámá.