Tajemnička


Lesní studánka. Studánka se nachází nad okrajem lesního porostu pod Jelením skokem (657 m n.m.), asi 200 m jižně od hájovny za Třeští pod Velkým Javořím. Bez znalého průvodce se obtížně hledá. Malý vytrvalý pramínek se skrývá v důlku mezi kameny v smrkové kmenovině. Jen zřídka navštěvována, zřejmě slouží lesní zvěři. Vhodné rozšíření a prohloubení.