Terezka


Lesní studánka. Nachází se v lesním masivu Popického vrchu (682 m n.m.), pod lesní cestou v Předním lese. Název je křestním jménem dcery ochranáře Daniela Stejskala (ČSOP Jihlava), který ji objevil. Studánka je hloubená (průměr 40 cm), nijak neupravená, kvalita vody neznáma. Výška hladiny 15 cm, dno písčitobahnité, zjištěn skokan hnědý a vodní hmyz, v okolí lesní vegetace. Zřejmě využívána lesní zvěří. Studánka vyžaduje prohloubit a vyčistit. Leží ovšem mimo hlavní cesty.